Home » Rada Rodziców 2022/23 » Spotkanie RR – Grudzień

Spotkanie RR – Grudzień

Omówione zostały wyniki akcji Okresowa Pomoc – Akcja Menstruacja.

Podjęto decyzję o rozpoczęciu współpracy z Organizacją Pożytku Publicznego: Fundacją Studencką „Młodzi Młodym”. Celem współpracy jest zbiórka 1,5% podatku pochodzącego z rozliczenia PIT za 2022r. które zostaną przeznaczone na wsparcie działań edukacyjno-wychowawczych szkoły.

Poruszona została kwestia stanu toalet szkolnych i działań możliwych do podjęcia w ramach środków jakimi dysponuje RR i terminów wykonania ewentualnych prac.

Dużym problemem jest konsekwentne niszczenie infrastruktury sanitarnej przez użytkowników, zwłaszcza w toaletach męskich: popisane ściany, podziurawione drzwi do kabin, pozarywane pisuary…

RR podjęła decyzję o sfinansowaniu zakupu taśmy do drukowania identyfikatorów szkolnych.

Kolejna akcja „Kawa na Ławę” w dniu 3 stycznia 2023r.