Home » Rada Rodziców 2022/23 » Szafki Szkolne

Szafki Szkolne

Rada Rodziców przygotowała i udostępniła chętnym uczniom szafki szkolne.

Obecna ilość szafek to kropla w morzu potrzeb, niemniej jednak mamy nadzieję, że współdziałanie rodziców oraz szkoły umożliwi wypracowanie większej ich ilości w nowym roku szkolnym.