Home » Aktualności » MATEMATYKA W WAKACJE

MATEMATYKA W WAKACJE

Zapraszamy na zajęcia wspomagające uczniów przygotowujących się do egzaminów poprawkowych i do maturalnego egzaminu poprawkowego z matematyki.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem Ms Teams, według harmonogramu.

NAUCZYCIEL CZEKA NA UCZNIÓW NA SPOTKANIU PRZEZ 15 MINUT, PROSZĘ WCHODZIĆ PUNKTUALNIE NA ZAJĘCIA.

 

Kod do wejścia na zespół MATEMATYKA – WAKACJE 2024

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3An84dKGGo8J7BSCC6tvf8byLnQQoYUUopJ2eeRdCSRyU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0623e650-deb6-4159-8bbf-c93dcaf09b65&tenantId=a0f599e5-3a9e-4214-95d4-c56659daa66b