Home » Aktualności » Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego

W dniu 9 lipca 2024r. (wtorek) absolwenci mogą odebrać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego w auli szkoły w godzinach 11.00-15.00. Odbiór wyników jest możliwy w kolejnych dniach, w godzinach 9.00- 12.00,  w sekretariacie (pokój 21).

Wszystkim absolwentom przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.