Home » Aktualności » Termin składania wniosków o egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Termin składania wniosków o egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Absolwent, który jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, nie później niż do 16 lipca 2024r. (wtorek) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (wniosek_matura poprawkowa), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Wniosek ten należy złożyć w sali 118 w godz. 9.30-13.00.

 

* Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).