Home » Wydarzenia » Nadanie naszej Szkole Sztandaru

Nadanie naszej Szkole Sztandaru

Kilka fotografii historycznych z uroczystości nadania Sztandaru Zespołowi Szkół Handlowych, po zmianie patrona.