Home » Partnerzy

Partnerzy

Szkoła współpracuje z Politechniką Poznańską
– Wydział Inżynierii i Zarządzania.

Współpraca ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Handlowych w ramach kształcenia w obszarze takich zawodów jak: technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali. W ramach współpracy uczniowie będą uczestniczyli w:

 • prelekcjach, wykładach i prezentacjach dotyczących zagadnień związanych z nowoczesną problematyką zarządzania produkcją i logistyką, organizacją i funkcjonowaniem systemów produkcyjnych oraz logistycznych prowadzonych przez wykładowców Wydziału Inżynierii i Zarządzania;
 • zajęciach w laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt;
 • warsztatach z wykorzystaniem programów do symulacji zajęć o tematyce logistycznej.

LIDL POLSKA

Szukasz atrakcyjnego zawodu z możliwością rozwoju, zainteresuj się zawodem technik handlowiec.
Zawód ten znajdziesz w naszej szkole i objęty on jest patronatem firmy
LIDL POLSKA od klasy drugiej.

A co Ci oferujemy w ramach patronatu:

 • Stypendia naukowe (płatne co miesiąc od klasy drugiej).
 • Dla uczniów pełnoletnich płatne praktyki wakacyjne (Lidl oferuje atrakcyjne wynagrodzenie dla praktykantów).
 • Miesięczne praktyki, podczas których zdobywasz cenne praktyczne doświadczenie oraz możesz pokazać swoje atuty przed ewentualnym przyszłym pracodawcą.
 • Możliwość zdobycia Certyfikatu Polsko -Niemieckiej Izby Przemysłowo -Handlowej.
 • Dodatkowe bezpłatne zajęcia z języka niemieckiego.
 • Bardzo wysoką zdawalność egzaminów zawodowych.
 • Pracę w firmie Lidl Polska a trzeba dodać, że firmie przyznano certyfikat Top Employers Institute, czyli odznaczenie za najwyższe standardy zarządzania personelem, rozwój talentów oraz bogatą ofertę dla Pracowników. 
 • Uczniowie, którzy otrzymali pozytywną ocenę z praktyk mogę otrzymać propozycję pracy jako Pracownik Sklepu lub nawet Zastępca Kierownika Sklepu- to na dobry początek.
 • Po zatrudnieniu w Lidl Polska, możliwości rozwoju kariery są praktycznie nieograniczone! Wielu Kierowników Rejonu Sprzedaży zaczynało swoją karierę od stanowiska Pracownika Sklepu, a teraz są odpowiedzialni za 4 lub 5 sklepów w danym rejonie.

Należy jednak dodać, że patronat nie oznacza, że po ukończeniu nauki w naszej szkole będziesz musiał podjąć pracę w firmie Lidl Polska.