Home » Podręczniki

Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024

Nauczyciele języków obcych zwracają uwagę, że zakup podręcznika do nauki języka obcego powinien odbyć się dopiero po przeprowadzeniu testu diagnozującego (we wrześniu) kwalifikującego ucznia do  grupy o odpowiednim stopniu zaawansowania językowego.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych proponują, aby zakup podręczników zawodowych odbywał się po konsultacjach we wrześniu.

szkolny zestaw podręczników dla absolwentów szkół podstawowych

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2022/2023

Nauczyciele języków obcych zwracają uwagę, że zakup podręcznika do nauki języka obcego powinien odbyć się dopiero po przeprowadzeniu testu diagnozującego (we wrześniu) kwalifikującego ucznia do  grupy o odpowiednim stopniu zaawansowania językowego.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych proponują, aby zakup podręczników zawodowych odbywał się po konsultacjach we wrześniu.

szkolny zestaw podręczników dla absolwentów szkół podstawowych- klasa pierwsza, druga, trzecia, czwarta

szkolny zestaw podręczników dla absolwentów gimnazjów – klasa czwarta

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022

Nauczyciele języków obcych zwracają uwagę, że zakup podręcznika do nauki języka obcego powinien odbyć się dopiero po przeprowadzeniu testu diagnozującego (we wrześniu) kwalifikującego ucznia do  grupy o odpowiednim stopniu zaawansowania językowego.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych proponują, aby zakup podręczników zawodowych odbywał się po konsultacjach we wrześniu.

szkolny zestaw podręczników dla absolwentów szkół podstawowych- klasa pierwsza, druga, trzecia

szkolny zestaw podręczników dla absolwentów gimnazjów – klasa trzecia, czwarta

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Nauczyciele języków obcych zwracają uwagę, że zakup podręcznika do nauki języka obcego powinien odbyć się dopiero po przeprowadzeniu testu diagnozującego (we wrześniu) kwalifikującego ucznia do  grupy o odpowiednim stopniu zaawansowania językowego.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych proponują, aby zakup podręczników zawodowych odbywał się po konsultacjach we wrześniu.

szkolny zestaw podręczników dla absolwentów szkół podstawowych- klasa pierwsza oraz klasa druga

szkolny zestaw podręczników dla absolwentów gimnazjów – klasa druga, trzecia, czwarta

 

Szkoły dla młodzieży 2019/2020

Szkolny zestaw podręczników – po gimnazjum

Szkolny zestaw podręczników – po szkole podstawowej

Podręczniki dla nieuwzględnionych w wykazie zajęć edukacyjnych zostaną określone we wrześniu 2019 roku. Jednocześnie informujemy, że do dnia 20 września 2019r. nauczyciele nie będą wymagać od uczniów jakichkolwiek podręczników bez względu na to czy są zamieszczone w wykazie czy też nie.
W dniach 12.09.2019 oraz 17.09.2019 wszyscy uczniowie będą mogli zakupić podręczniki na zorganizowanym przez szkołę kiermaszu nowych podręczników, a uczniowie klas ponadgimnazjalnych będą mogli także zaopatrzyć się na zorganizowanym przez szkołę kiermaszu używanych podręczników w dniach 9.09.2019 r. oraz 10.09.2019 r.

Nauczyciele języków obcych zwracają uwagę, że zakup podręcznika do nauki języka obcego powinien odbyć się dopiero po przeprowadzeniu testu diagnozującego (we wrześniu) kwalifikującego ucznia do  grupy o odpowiednim stopniu zaawansowania językowego.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych proponują, aby zakup podręczników zawodowych odbywał się po konsultacjach we wrześniu

Lata poprzednie

Szkolny zestaw podręczników – 2018/2019

Szkolny zestaw podręczników – 2017/2018

Szkolny zestaw podręczników – 2016/2017

Szkolny zestaw podręczników – 2015/2016