Home » Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia

Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia

  • cykl kształcenia obejmuje 3 lata
  • jeden język obcy – jest kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum lub szkole podstawowej