Home » Liceum dla dorosłych

Liceum dla dorosłych

Cykl kształcenia 4 lata

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są do klasy drugiej.

Nauka odbywa się w soboty i niedziele dwa lub trzy razy w miesiącu w godzinach 7:15-14:30

REKRUTACJA DO SZKOŁY XXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

W terminie od 3 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2024 r. w szkole należy złożyć WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO XXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Podanie o przyjęcie do XXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH – do pobrania

W terminie od 21 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 wniosek należy uzupełnić o następujące dokumenty (kopie lub oryginały):

  • Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum

W dniu 2 lipca 2024 r. o godz. 12:00 szkoła poda do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do XXXVI Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych.

W terminie od 2 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15:00 należy złożyć oryginały wyżej wskazanych dokumentów (o ile nie zostały złożone wcześniej) jako wolę podjęcia nauki w XXXVI Liceum Ogólnokształcącym Dla Dorosłych.

W tym terminie można też dostarczyć 3 zdjęcia legitymacyjne.