Home » Liceum dla dorosłych

Liceum dla dorosłych

Cykl kształcenia 4 lata

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są do klasy drugiej.

Nauka odbywa się w soboty i niedziele dwa lub trzy razy w miesiącu w godzinach 7:15-14:30

REKRUTACJA DO SZKOŁY XXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

W terminie od 06 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. w szkole należy złożyć

Podanie o przyjęcie do XXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

W terminie od 24 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 podanie należy uzupełnić o następujące dokumenty (kopie lub oryginały):

  • Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum

W dniu 08 lipca 2022 r. o godz. 10.00 szkoła poda do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do XXXVI Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych

W terminie od 08 lipca 2022 r. do 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00 należy złożyć oryginały wyżej wskazanych dokumentów (o ile nie zostały złożone wcześniej) jako wolę podjęcia nauki w XXXVI Liceum Ogólnokształcącym Dla Dorosłych.

W tym terminie można też dostarczyć 3 zdjęcia legitymacyjne.