Home » Branżowa Szkoła Zawodowa II st. » Rekrutacja do BS II st.

Rekrutacja do BS II st.

REKRUTACJA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 4

W terminie od 3 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2024 r. w szkole należy złożyć WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA.

Do pobrania (załącznik)

W terminie od 21 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 wniosek należy uzupełnić o następujące dokumenty (kopie lub oryginały):

  • Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
  • Zaświadczenie o zawodzie – wystawione przez w Branżową Szkołę I Stopnia
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum

W dniu 2 lipca 2024 r. o godz. 12:00 szkoła poda do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do Branżowej Szkoły II Stopnia.

W terminie od 2 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15:00 należy złożyć oryginały wyżej wskazanych dokumentów (o ile nie zostały złożone wcześniej) jako wolę podjęcia nauki w Branżowej Szkole II Stopnia.

W tym terminie można też dostarczyć 3 zdjęcia legitymacyjne.