Home » Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
Szczegóły dotyczące kursu:

  1. słuchaczem kursu może być osoba dorosła, która ukończyła 18 lat
  2. kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu, uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu
  3. osoba, która ukończy kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu  (OKE).  Po zdaniu egzaminu w OKE uczestnik kursu otrzyma świadectwo potwierdzające określoną kwalifikację
  4. planujemy kurs w formie zaocznej, w co drugi weekend (soboty i niedziele)
  5. w czasie kursu uczestnik musi odbyć tzw. praktykę zawodową
  6. kurs jest nieodpłatny.

Przy zapisie na kwalifikacyjny kurs zawodowy należy złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na kurs złożone w sekretariacie szkoły
  • świadectwo ukończenia szkoły i/lub dyplom potwierdzający dotychczasowe kwalifikacje zawodowe
  • jedna fotografia.

Propozycje kursów na rok szkolny 2024/2025 (zmiana)

Podanie na kurs