Home » Kwalifikacyjne kursy zawodowe » Komunikaty KKZ

Komunikaty KKZ

Pierwszy zjazd kwalifikacyjnych kursów zawodowych SPL.04 i HAN.02 odbędzie się 10 września 2023 roku.

W niedzielę 10 września 2023 r. o godz. 7:15 rozpoczną się zajęcia w wyznaczonych salach:

  • HAN.02- sala 4
  • 1SPL.04- sala 9
  • 2SPL.04- sala 7

Uwaga sale mogą ulec zmianie. Proszę śledzić plan na stronie internetowej szkoły  i/lub w gablocie na parterze (obok sali nr 7).

W niedzielę 10 września 2023 r. zajęcia w godz. 7:15- 15:45.

Kolejny zjazd  KKZ SPL.04, KKZ HAN.02   – 16 i 17 września 2023 r.

Szczegółowy plan zajęć oraz terminarz  zjazdów na cały rok szkolny zostanie podany wkrótce.

Plany zajęć będą dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie na parterze, obok sali nr 7.