Home » Kwalifikacyjne kursy zawodowe » Komunikaty KKZ

Komunikaty KKZ

Szanowni Państwo,

Zajęcia kwalifikacyjnego kursu zawodowego KKZ EKA.05 od dnia 24 października 2020 r. do odwołania będą odbywały się w formie zdalnej za pomocą aplikacji Teams.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu zajęcia kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnym kursie zawodowym EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych będą odbywały się w formie stacjonarnej (tj. w budynku szkoły).

Zajęcia kształcenia praktycznego:

  1. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej (PRASK)
  2. Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych (SKRF)
  3. Język angielski zawodowy (JZANG)

Zajęcia kształcenia teoretycznego (pozostałe zajęcia) będą odbywały się za pomocą aplikacji Teams zgodnie z planem zajęć.

W związku z powyższym w najbliższym czasie zajęcia z przedmiotu: Kadry i płace (KIPL) zaplanowane na 24.10.2020 r. oraz zajęcia z przedmiotu: Rozliczenia finansowe jednostki organizacyjnej (RFJO) zaplanowane na 7.11.2020 r. odbędą się w innym terminie.

Plan zajęć ulegnie modyfikacji.

W przypadku problemu z zalogowaniem się do aplikacji Teams proszę kontaktować się
z opiekunem kursu.

Font Resize
Wysoki kontrast