Home » Rada rodziców » Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać:

  • gotówką podczas zebrania rodziców
  • przelewem na konto jednorazowo lub w dogodnych wpłatach.

Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Handlowych,

Poznań 60-774, ul. Śniadeckich 54/58

nr konta:  74 1020 4027 0000 1302 0031 4104

UWAGA!

Składki Rodziców płacone na Radę Rodziców stanowią główne źródło przychodów Rady Rodziców i mają charakter dobrowolny.
Środki pozyskiwane przez Radę Rodziców są przeznaczane na działalność statutową szkoły.