Home » Technikum » TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK HANDLOWIEC

Podstawowym zadaniem handlowca jest przekonanie, sprzedanie i utrzymanie długotrwałej współpracy z odbiorcą. Handlowiec pracuje w pojedynkę.

Czym zajmuje się handlowiec?

Handlowiec ma za zadanie sprzedanie jak największej ilości produktów i usług firmy w której pracuje. Handlowiec dba o to, aby w miejscu, gdzie sprzedaje swoje towary lub usługi nigdy nie zabrakło towarów.

Gdzie handlowiec może być zatrudniony?

Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. 
Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Można też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).

Technik handlowiec może być zatrudniony:

 • w przedsiębiorstwach handlowych;
 • w punktach sprzedaży detalicznej;
 • w hurtowniach;
 • będzie również przygotowany do zorganizowania i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Umiejętności i cechy handlowca

 • wytrwałość w dążeniu do celu;
 • posiadanie umiejętności negocjacyjnych;
 • umiejętności interpersonalne;
 • uczciwość;
 • pragnienie sukcesu;
 • wysoka kultura osobista;
 • kreatywność;
 • odporności na stres;
 • dyspozycyjność;
 • rzetelność, uczciwość;
 • opanowanie, cierpliwość;
 • uprzejmość i takt, pogoda ducha;
 • zdolność do postrzegania, przeżywania i rozumienia sytuacji z punktu widzenia klienta, umiejętność słuchania;
 • chęć służenia pomocą;
 • dążenie do ciągłego doskonalenia znanych i poznawania nowych technik sprzedaży.