Home » Technikum » TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK HOTELARSTWA

Komunikuje się z konsumentem, udziela informacji na temat oferowanych usług, doradza w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem oferty. Szybko, sprawnie, grzecznie, zgodnie z obowiązującymi standardami obsługuje konsumenta w hotelach. Organizuje i obsługuje kongresy, konferencje, zjazdy oraz imprezy okolicznościowe. Organizuje usługi turystyczne, rekreacyjne i kulturalne. Planuje wyposażenie wnętrz różnych obiektów bazy noclegowej. Prowadzi korespondencję i obsługuje sprzęt biurowy.

Gdzie hotelarz może być zatrudniony?

 • Hotele;
 • Ośrodki wczasowo-wypoczynkowe;
 • Firmy cateringowe;
 • Biura podróży;
 • Agencje turystyczne;
 • Fundacje i stowarzyszenia;
 • Domy wczasowe;
 • Pensjonaty;
 • Zajazdy;
 • Motele.

Umiejętności i cechy hotelarza

 • pełna sprawność fizyczna
 • wysoka kultura osobista
 • zdolności interpersonalne
 • odporność na stres
 • sumienność
 • punktualność
 • rzetelność
 • uczciwość
 • opanowanie
 • uprzejmość i takt
 • cierpliwość
 • zdolność do postrzegania, przeżywania i rozumienia sytuacji z punktu widzenia klienta
 • umiejętność słuchania
 • chęć służenia pomocą
 • pogoda ducha.