Home » Technikum » TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK

Czym zajmuje się logistyka?

Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to także przemieszczanie się ludzi LOGISTYKA to sprawne zarządzanie przepływem surowców, materiałów i produktów, w oparciu o znajomość potrzeb rynku i odpowiednio zorganizowany przepływ informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami.

Czym zajmuje się logistyk?

W zakładzie produkującym np. samochody logistyk musi wiedzieć ile samochodów jest montowanych w trakcie miesiąca i ile musi znajdować się na magazynie np. silników, aby w montażu samochodów nie doszło do przestoju z powodu ich braku. 
Jednocześnie nie może zakupić ich za dużo, ponieważ magazynowanie zasobów nie jest ekonomiczne.

Gdzie logistyk może być zatrudniony?

Logistyk znajduje pracę w przedsiębiorstwach różnego typu:

  • produkcyjnych,
  • handlowych,
  • usługowych.

Logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.

Rośnie znaczenie logistyków

Dzisiaj, gdy otwarte światowe rynki pozwalają sprowadzać i wysyłać towary do najbardziej odległych państw, a ludzie podróżują po całym świecie w celach zawodowych, naukowych i turystycznych, znaczenie logistyki ciągle rośnie, a wraz z nią rośnie rola logistyków, którzy nie tylko zarządzają procesami logistycznymi, ale zajmują stanowiska w zarządach wielkich firm i korporacji.

Umiejętności i cechy logistyka:

  • zdolności kierownicze;
  • zdolności negocjacyjne;
  • umiejętności analityczne;
  • odporność na stres;
  • znajomość języków obcych;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • znajomości procesów zaopatrzenia, gospodarki magazynowej, planowania transportu itd.