Home » Technikum » TECHNIK REKLAMY

TECHNIK REKLAMY

Szybko, sprawnie, grzecznie, zgodnie z obowiązującymi standardami realizuje zamówienia klienta. Komunikuje się z klientem, udziela informacji na temat proponowanych rozwiązań reklamowych, doradza w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem reklamy.
Przygotowuje propozycje kampanii reklamowej.
Kalkuluje ceny kampanii reklamowych.

Gdzie technik reklamy może być zatrudniony?

Technik organizacji reklamy pracuje zarówno w biurze, jak i poza nim. Spotkania z klientami zajmują dużo czasu i nie zawsze muszą odbywać się w biurze. Niejednokrotnie w trakcie pracy trzeba odbyć nawet daleką podróż, jeśli wymaga tego interes klienta. Praca w plenerze lub studio ma z kolei miejsce w przypadku realizacji reklamówek telewizyjnych lub radiowych oraz złożonych sesji zdjęciowych. Jedynie pracownicy działu kreacji i mediów spędzają większość czasu w biurach. Osoba wykonująca ten zawód współpracuje z wieloma specjalistami z różnych dziedzin i zawodów Najczęstszymi współpracownikami są: plastycy, reżyserzy, muzycy, badacze rynku, autorzy tekstów reklamowych.

Pracując w agencji, technik reklamy może być zatrudniony jako:

  • kierownik zlecenia (account executive) – osoba odpowiedzialna za całościowy przebieg kampanii lub promocji;
  • pracownik działu kreacji (copywriter) – pracownik tworzący hasła i slogany reklamowe, teksty i scenariusze reklam, projekty graficzne plakatów i folderów itp.;
  • pracownik działu mediów (media planner) – osoba wybierająca najlepsze, jej zdaniem, środki przekazu do przenoszenia treści reklamy.

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach
d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych, studiów produkcyjnych.

Umiejętności i cechy technika reklamy

  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  • upór i cierpliwość w działaniu,
  • nieokazywanie niezadowolenia lub znużenia w obecności klienta,
  • zdolność racjonalnego myślenia,
  • zdolność szybkiego podejmowania decyzji,
  • znajomość języka obcego (szczególnie angielskiego),
  • umiejętność posługiwania się komputerem.