Home » Technikum » TECHNIK SPEDYTOR

TECHNIK SPEDYTOR

Czym zajmuje się spedytor?

Spedytor organizuje przewozy, a także sporządza stosowne dokumenty spedycyjne (np. listy przewozowe). Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik spedytor jest przygotowanie absolwenta do organizacji transportu w poszczególnych jego gałęziach w zakresie towarów przewożonych na terenie kraju oraz towarów eksportowanych lub importowanych.

Do podstawowych umiejętności absolwenta tego kierunku zaliczyć trzeba:

 • stosowanie w praktyce zasad realizacji transportu w gospodarce,
 • charakterystykę właściwości podstawowych surowców, materiałów i ładunków,
 • określanie zadań transportowo-spedycyjnych,
 • prowadzenie negocjacji z klientami,
 • przygotowanie dokumentów transportowo-spedycyjnych,
 • dokonywanie doboru środków transportu do realizacji zadań spedycyjnych,
 • posługiwanie się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek z wykorzystaniem programów komputerowych,
 • prowadzenie rachunków i rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi.

Umiejętności i cechy spedytora

Kandydat na technika spedytora powinien charakteryzować się następującymi cechami osobowości:

 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • życzliwość
 • komunikatywność.

Szczególną uwagę należy przywiązywać również do umiejętności samodzielnego, analitycznego myślenia oraz umiejętności podejmowania decyzji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 • przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne, logistyczne
 • agencje obsługi portów morskich i lotniczych
 • przedsiębiorstwa spedytujące wyprodukowane towary
 • hurtownie zaopatrujące placówki handlowe
 • samodzielne prowadzenie małej firmy spedycyjnej