Home » Projekty unijne » Projekty unijne w trakcie realizacji

Projekty unijne w trakcie realizacji

W 2017 roku Szkoła przystąpiła do nowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania

Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania

POZnaj  HISTORIE ZAWODOWE – badanie losów absolwentów szkół zawodowych przez uczniów tych szkół, jako metoda praktycznego doświadczania rynku pracy