Home » Projekty unijne » Projekty unijne zakończone » Zacznij jak Bill Gates

Zacznij jak Bill Gates

„Zacznij jak Bill Gates – od pomysłu na własną firmę – podwyższanie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH w Poznaniu”
wartość projektu 191 842,00 PLN

    Cel projektu:

  • podwyższenie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości 48 słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH w Poznaniu,
  • wyposażenie uczestników projektu w umiejętność sprawnego funkcjonowania na rynku pracy poprzez nabycie umiejętności z zakresu kreatywnego myślenia, komunikacji i współpracy z innymi ludźmi, prowadzenia negocjacji poprzez warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym,
  • rozwijanie innowacyjnych form kształcenia poprzez założenie przez uczestników projektu firmy symulacyjnej w celu podejmowania czynności handlowych,
  • zwiększenie kompetencji zawodowych uczestników projektu na rynku pracy, promocja samozatrudnienia, tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości,
  • uświadomienie uczestnikom projektu korzyści płynących z edukacji ustawicznej, zwalczanie przekonania, że raz zdobyte doświadczenie wystarczy na całe życie.


Czas trwania projektu: 1.09.2008 – 30.05.2010 r.