Home » Projekty unijne » Projekty unijne zakończone » Jestem przedsiębiorczy

Jestem przedsiębiorczy

kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjncych technik i narzędzi

Misją projektu jest wprowadzenie do programu nauczania przedmiotów  Podstaw przedsiębiorczości oraz Ekonomia w praktyce, w szkołach ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce, innowacyjnych narzędzi dydaktycznych pozwalających na określenie mocnych i słabych stron ucznia w zakresie  kompetencji przedsiębiorczych, z jednoczesnym wskazaniem obszarów do rozwoju i automatycznym generowaniem programów szkoleń w tym zakresie (narzędzie do pomiaru 11 kompetencji przedsiębiorczych) oraz 2 gier dydaktycznych wzmacniających te kompetencje i będących jednocześnie praktyczną formą realizacji programu nauczania przedmiotu, co pozwoli  na rozwój potencjału ucznia, trafniejszy wybór dalszej drogi kształcenia i ścieżki kariery zawodowej. Jesteśmy przekonani , że  będzie to równocześnie stanowić istotną pomoc w pracy nauczycieli i doradców zawodowych, jednocześnie podnosząc znaczenie i rangę przedmiotów Podstawy Przedsiębiorczości i Ekonomia w praktyce. Proponowane w Projekcie narzędzia dydaktyczne będą znacząco wpływać na kształtowanie postaw przedsiębiorczych i zachowań etycznych ucznia w życiu osobistym i zawodowym, kształtować umiejętności komunikowania się, współpracy, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, pobudzać zainteresowania prowadzeniem firmy i ciągłym inwestowaniem w siebie.
Partnerzy:

  • Lider Projektu – Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j.
  • Partner  – Syntra West – belgijska firma edukacyjna.
  • Partner- AG Doradztwo Adam Górski.