Home » Projekty unijne » Projekty unijne » Podnieś swoje kwalifikacje

Podnieś swoje kwalifikacje

W ramach projektu wsparciem zostali objęci słuchacze szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.

Wartość projektu: 229 188,00 PLN

Czas trwania projektu: 01.09.2010 do 29.06.2012r.

Projekt ma na celu: podwyższenie kwalifikacji w zakresie technologii informacyjnej i języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.

Realizacja projektu obejmuje:

  • w pierwszym roku trwania projektu tj. w okresie od 01.09.2010 r do 30.06.2011 r. realizację zajęć warsztatowych z technologii informacyjnej w wymiarze 60 godz.
  • w drugim roku trwania projektu tj. w okresie od 01.09.2011 r do 29.06.2012 r. realizację zajęć warsztatowych z języka angielskiego w wymiarze 60 godz.

Uczestnictwo słuchaczy w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego i technologii informacyjnej pozwoli uczestnikom projektu pogłębić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne najczęściej wymagane przez pracodawców, co podwyższy ich atrakcyjność  na rynku pracy.
Projekt zakłada kształtowanie umiejętności w zakresie poznania nowych zastosowań programów znanych np. Word, Excel, PowerPoint, Corel, wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej oraz rozwój umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Informacja o realizacji projektu:
związanego z podwyższaniem kwalifikacji w zakresie technologii informacyjnej i języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH w Poznaniu.

W Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu od września 2010 roku realizowany jest projekt: „Podnieś swoje kwalifikacje”. Projekt ten związany jest z podwyższaniem kwalifikacji w zakresie technologii informacyjnej oraz w zakresie języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych ZSH. W czerwcu 2011 roku został zakończony pierwszy etap projektu, w którym uczestniczyło 16 słuchaczy. Etap ten związany był z podnoszeniem kwalifikacji w zakresie technologii informacyjnej. Każdy z uczestników projektu zrealizował 60 godzin warsztatów. Łącznie w dwóch grupach zrealizowano 120 godz. zajęć warsztatowych z technologii informacyjnej.

W ramach tych zajęć zrealizowano trzy moduły:

  • Internet – 9 godzin, w tym takie zagadnienia, jak dane w sieci i bezpieczeństwo danych osobowych, prawa autorskie, nowe oblicza i zastosowania Internetu w gospodarce.
  • Nowe zastosowania znanych programów – 24 godziny, w tym takie zagadnienia, jak zaawansowane formatowanie tekstu, korespondencja seryjna, umieszczanie tekstów w Internecie, wykorzystanie programu Excel do przeliczania, sortowania i filtrowania danych, czy tworzenie dobrej i interesującej prezentacji wykorzystującej programu PowerPoint.
  • Grafika jest ciekawa – 27 godzin, gdzie uczestnicy projektu uczyli się pracy w programie CorelDraw i zapoznali się z jego możliwościami, by na końcu wykonać logo firmy.

W czerwcu 2011 roku uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Od września 2011 r. do czerwca 2012 r. trwa drugi etap projektu, w ramach którego odbywają się zajęcia warsztatowe z języka angielskiego.
W zajęciach uczestniczy 16 słuchaczy Technikum Uzupełniającego Nr 4 dla Dorosłych. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach.
W ramach zajęć realizowane są następujące moduły:

  1. Autoprezentacja
  2. Język angielski w miejscu pracy
  3. Obsługa klienta

Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu po 3 godz.
W każdej grupie zostanie zrealizowanych 60 godz. zajęć z języka angielskiego.
Łącznie w drugim etapie  projektu zostanie przeprowadzonych 120 godz. zajęć z języka angielskiego.