Home » Projekty unijne » Projekty unijne » Pierwsze kroki w biznesie

Pierwsze kroki w biznesie

Wartość projektu  637 960,00 PLN wartość dofinansowania 555 715,00 PLN.

    Wsparciem objętych zostało 60 uczniów Technikum Ekonomiczno-Handlowego Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
Celem projektu było: podniesienie jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu.
Cele szczegółowe:

 1. Podwyższenie kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości w kierunku możliwości założenia firmy i mobilnego zachowania na rynku pracy.
 2. Podniesienie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy na praktykach realizowanych u pracodawców.
 3. Rozwój umiejętności efektywnego zarządzania i osobistego rozwoju.
 4. Aktywizacja uczniów w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych dotyczących umiejętności komunikacyjnych związanych z językiem obcym zawodowym.
 5. Efektywne przygotowanie uczniów do praktycznego egzaminu zawodowego.

Uczniowie otrzymali pomoce dydaktyczne m.in.

 • książki do nauki języka angielskiego oraz książki o tematyce związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • pendrivy,
 • artykuły piśmienno-biurowe,
 • stroje służbowe na praktykę,
 • darmowe przejazdy do miejsca praktyki,
 • posiłek podczas zajęć..

Czas trwania projektu: 02.01.2012 r.- 31.12.2013 r.