Home » Projekty unijne » Projekty unijne » Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki

Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”.
Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników projektu poprzez przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających z informatyki dla 682 uczniów, w tym 34 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu dla 41 nauczycieli z 11 szkół Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Celem projektu jest również doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki.
Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie zwiększenie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kompetencji 41 nauczycieli oraz wysoki standard wyposażenia szkół objętych wsparciem.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r.
Partner projektu: Powiat Obornicki
Całkowita wartość projektu: 1 225 182,67 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 163 923,53 zł

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

Aktualnie zajęcia z zakresu matematyki prowadzone były także w trakcie nauczania w trybie zdalnym według poniższego harmonogramu:

6 maja 2020 roku – godz. 9.15-10.45

13 maja 2020 roku- godz. 10.30-12.00

20 maja 2020 roku – godz. 10.30-11.15

27 maja 2020 roku – godz. 9.30-11.00