Home » Projekty unijne » Projekty unijne » Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny

Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny

Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie:
Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie: Poddziałanie
9.3.4. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania
Jednostka realizująca: projekt partnerski: Lider projektu – Miasto Poznań, Partnerzy projektu: Powiat Śremski, Gmina Oborniki
Cel projektu: wzmocnienie i poprawa systemu kształcenia zawodowego Metropolii Poznańskiej, realizowanego przez 23 szkoły zlokalizowane na terenie MOF Poznania, w tym 3 placówki z terenu powiatu śremskiego: Zespół Szkół Technicznych w Śremie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie oraz Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
Okres realizacji: 29.09.2017r. – 30.09.2022r.
Wartość projektu: 17 847 433,02 zł
Kwota dofinansowania: 15 170 318,06 zł