Home » Liceum Ogólnokształcące » Klasa: „Pożarnicza”

Klasa: „Pożarnicza”

Oddział zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym zwany dalej oddziałem ratowniczo-pożarniczym skierowany jest do młodych ludzi cechujących się dobrą sprawnością fizyczną, chętnych do działania i mających świadomość odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa narodowego.

W toku nauki będziesz doskonalić swoją wytrzymałość fizyczną poprzez zajęcia lekkoatletyczne, technikę pływania stylami sportowymi i ratowniczymi oraz testy sprawnościowe. Nabędziesz także wiedzę między innymi z zakresu obrony cywilnej.

W całym cyklu kształcenia rozszerzeniu ulegną zajęcia z: przysposobienia obronnego, fizyki, biologii, chemii oraz wychowania fizycznego.

Jako absolwent szkoły, oprócz kończącego edukację egzaminu maturalnego, będziesz posiadać niezbędne umiejętności do podjęcia pracy w charakterze urzędnika obrony cywilnej, dodatkowo będą wyposażeni w umiejętności ratowniczo-pożarnicze.