Home » Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia » ZAWÓD SPRZEDAWCA

ZAWÓD SPRZEDAWCA

Szkoła kształcąca w zawodzie sprzedawcy jest propozycją dla osób chcących połączyć naukę zawodu i zarabianie pieniędzy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca jest przygotowany m.in. do następujących zadań zawodowych:

 • profesjonalnej obsługi nabywców produktów,
 • organizowania własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, ergonomii , p.poż i ochrony środowiska,
 • przyjmowania dostaw towarów i przygotowania ich do sprzedaży,
 • prowadzenia dokumentacji sprzedaży,
 • obsługi urządzeń sklepowych.

Sprzedawca może być zatrudniony w:

 • hurtowniach,
 • punktach sprzedaży detalicznej,
 • punktach sprzedaży drobnodetalicznej.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a także może zwiększyć kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Umiejętności i cechy sprzedawcy:

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z klientami,
 • uzdolnienia rachunkowe,
 • udzielanie informacji o towarach,
 • podzielność uwagi,
 • zdyscyplinowanie w utrzymaniu porządku i czystości na stanowisku pracy,
 • uczciwość,
 • poczucie odpowiedzialności za powierzony majątek,
 • cierpliwość,
 • opanowanie,
 • dbałość o wygląd i higienę osobistą,
 • dobry stan zdrowia,
 • wysoka kultura osobista.