Home » Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia » ZAWÓD MAGAZYNIER-LOGISTYK

ZAWÓD MAGAZYNIER-LOGISTYK

To nowy, atrakcyjny zawód w branży magazynowo-logistycznej.
Stworzony dla młodzieży kreatywnej, odpowiedzialnej, otwartej na zmiany, konsekwentnej w realizacji zadań i gotowej do podjęcia zatrudnienia w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów gospodarki.

W trakcie 3-letniego kształcenia oraz praktycznej nauki zawodu zdobędziesz umiejętności związane z obsługą magazynów oraz realizacją wszelkich procesów magazynowych.

Będziesz potrafił m.in.:

  • rozróżniać rodzaje magazynów i zapasów,
  • prowadzić dokumentację magazynową,
  • optymalnie zagospodarować przestrzeń magazynową poprzez odpowiedni dobór wyposażenia magazynowego oraz urządzeń do wykonywania transportowych czynności magazynowych,
  • przechowywać towary z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów ich przechowywania,
  • monitorować stany zapasów magazynowych,
  • realizować przyjęcia towarów, reklamacje,
  • przeprowadzać inwentaryzację.

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie, nie tylko w magazynach małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dużych centrach magazynowo – logistycznych, których ze względu na dynamiczny rozwój branży, a także jej rosnące znaczenie, wciąż przybywa.