Home » Rekrutacja szkoły dla młodzieży

Rekrutacja szkoły dla młodzieży

Drodzy uczniowie szkół podstawowych!
Drodzy Rodzice!

W tym roku kończycie szkołę i musicie dokonać wyboru, gdzie chcielibyście kontynuować naukę i rozwijać swoje pasje.
Wiemy, że jest to trudna decyzja, dlatego chcemy Wam pomóc najlepiej jak potrafimy.

Bardzo się cieszymy, że przeglądacie naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie NASZĄ SZKOŁĄ.

Mamy nadzieję, że oferta jaką dla WAS przygotowaliśmy, będzie odpowiadała Waszym oczekiwaniom i zainteresowaniom.

Na rok szkolny 2024/2025 dla absolwentów szkół podstawowych przygotowaliśmy następujące kierunki kształcenia: 

Na początek warto też zapoznać się z zasadami rekrutacji, gdzie zawarty jest również terminarz dotyczący naboru do szkół. Ponieważ kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły z Poznania i 3 szkoły z powiatu poznańskiego według własnych preferencji, na stronie nabór znajduje się oferta także innych szkół.

Po wybraniu szkół należy wypełnić WNIOSEK

UWAGA!
We wniosku ważna jest kolejność wskazanych szkół i kierunków, gdyż system  przypisze kandydata do klasy, dla której w pierwszej kolejności wystarczy punktów uzyskanych ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty.

Wypełniony i podpisany, wniosek należy złożyć w szkole PIERWSZEGO WYBORU w terminie od 20 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godziny 15:00

UWAGA: wniosek bez podpisu Rodzica nie może być przyjęty w szkole.

Jeśli szkołą PIERWSZEGO WYBORU jest jedna ze szkół wchodząca w skład Zespołu Szkół Handlowych to wniosek do szkoły będzie można złożyć:

 • w systemie NABÓR – zgodnie z instrukcją (wypełnienie wniosku elektronicznie oraz wgranie ewentualnych załączników nie jest złożeniem wniosku, należy kliknąć „ZŁÓŻ WNIOSEK”)
 • poprzez przesłanie listem poleconym na adres szkoły – liczy się data wpływu do szkoły
 • dostarczając do szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (złożyć w Sekretariacie Uczniowskim lub wrzucić do skrzynki podawczej w budynku szkoły)

WAŻNE: Wniosek należy złożyć tylko na jeden z wyżej podanych sposobów.

Po złożeniu wniosku ważne są kolejne terminy, których przestrzeganie jest konieczne w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025:

 1. Od 21 czerwca 2024 r.  do 5 lipca 2024 r.  do godz. 15.00 trzeba dostarczyć do szkoły pierwszego  wyboru:
  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
   W tym terminie można również, jeśli będzie taka potrzeba, dokonać zmian we wniosku w zakresie wybranych szkół lub kierunków.
 2. 11 lipca 2024 r. o godz. 12.00 szkoły podają do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 3. Od 11 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00 trzeba potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie:
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone wcześniej)
  • zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy) zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
   Wraz z oryginałami można złożyć 3 zdjęcia legitymacyjne.
 4. 18 lipca 2024 r. do godz. 12.00 szkoła podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Niech  podjęta  decyzja będzie najkorzystniejsza i zgodna z własnymi preferencjami i planami na przyszłość.

Serdecznie zapraszamy!
Do zobaczenia!