Home » Rekrutacja szkoły dla młodzieży

Rekrutacja szkoły dla młodzieży

Drodzy uczniowie szkół podstawowych!
Drodzy Rodzice!

W tym roku kończycie szkołę i musicie dokonać wyboru, gdzie chcielibyście kontynuować naukę i rozwijać swoje pasje.
Wiemy, że jest to trudna decyzja, dlatego chcemy Wam pomóc najlepiej jak potrafimy.

Bardzo się cieszymy, że przeglądacie naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie NASZĄ SZKOŁĄ.

Mamy nadzieję, że oferta jaką dla WAS przygotowaliśmy, będzie odpowiadała Waszym oczekiwaniom i zainteresowaniom.

Na rok szkolny 2022/2023 dla absolwentów szkół podstawowych przygotowaliśmy następujące kierunki kształcenia: 

Ponieważ kandydat może wybrać maksymalnie 6 szkół według własnych preferencji, na stronie nabór znajduje się oferta także innych placówek.

W tym roku. aby wypełnić wniosek należy zalogować się przez Profil Zaufany.

UWAGA!

We wniosku ważna jest kolejność wskazanych szkół i kierunków, gdyż system przypisze kandydata do klasy, dla której w pierwszej kolejności wystarczy punktów uzyskanych ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty.

Zgodnie z obowiązującym terminarzem rekrutacji opublikowanym przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu wnioski o przyjęcie do szkoły będzie można składać w szkole PIERWSZEGO WYBORU w terminie:

16 maja 2022 r.  – 20 czerwca 2022 r. godz. 15.00.

Warto pamiętać, że kolejność szkół i kierunków we wniosku ma duże znaczenie i nie może być przypadkowa. Jest jeszcze trochę czasu, by przemyśleć swój wybór, dlatego zachęcamy do przejrzenia naszej oferty i całego informatora.

Niech podjęta decyzja będzie najkorzystniejsza i zgodna z własnymi preferencjami i planami na przyszłość.

Jeśli szkołą PIERWSZEGO WYBORU jest jedna ze szkół wchodząca w skład Zespołu Szkół Handlowych to wniosek do szkoły będzie można złożyć:

  • w systemie NABÓR – zgodnie z instrukcją (Wypełnienie wniosku elektronicznie oraz wgranie ewentualnych załączników nie jest złożeniem wniosku. Należy kliknąć „ZŁÓŻ WNIOSEK”)
  • poprzez przesłanie listem poleconym na adres szkoły – liczy się data wpływu do szkoły
  • dostarczając do skrzynki podawczej w budynku szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
  • można też wysłać na adres mailowy: rekrutacja@zsh.edu.pl

WAŻNE: Wniosek należy złożyć tylko na jeden z wyżej podanych sposobów.

Po złożeniu wniosku ważne są kolejne terminy, których przestrzeganie jest konieczne w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

1. Od 24 czerwca 2022 r. (piątek) do 12 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 15.00 trzeba dostarczyć do szkoły pierwszego  wyboru:

  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

W tym terminie można również, jeśli będzie taka potrzeba, dokonać zmian we wniosku w zakresie wybranych szkół lub kierunków.

2. 20 lipca 2022 r. szkoły podają do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

3. Od 20 lipca 2022 r. do 01 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 trzeba potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone wcześniej)
  • zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy) zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Wraz z oryginałami można złożyć 3 zdjęcia legitymacyjne.

4. 02 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00 szkoła podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

Jeśli nie uda się dostać do żadnej szkoły, można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami.

Szkoły, które będą miały wolne miejsca, prowadzą rekrutację uzupełniającą,.

Rekrutacja uzupełniająca też jest prowadzona elektronicznie.

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej trwa  od 03 sierpnia 2022 r. do 05 sierpnia 2022 r.

 

Serdecznie zapraszamy!
Do zobaczenia!