Home » Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

Statut Szkoły – wersja grudzień 2022 r. Do pobrania w pliku PDF

Statut Szkoły – wersja styczeń 2023 r. Do pobrania w pliku PDF

Statut Szkoły – wersja marzec 2023 r. Do pobrania w pliku PDF

Statut Szkoły – wersja kwiecień 2023 r. Do pobrania w pliku PDF

 

Petycja społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu – plik PDF do pobrania

Informacja na temat petycji, która wpłynęła do Zespołu Szkół Handlowych
w dniu 24 kwietnia 2023 roku – plik PDF do pobrania

Regulamin noszenia identyfikatorów szkolnych: Plik PDF

Regulamin korzystania z szafek uczniowskich: Plik PDF

 

 

 

 

 

 

Inne dokumenty zewnętrzne

1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

6. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

7. Wytyczne do przeprowadzania egzaminów