Home » Szkoła Policealna

Szkoła Policealna

Szkoła Policealna Nr 4 jest dwuletnią (czterosemestralną) szkołą dla absolwentów szkół średnich.
Po ukończeniu nauki słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia szkoły policealnej i mogą podejść do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Nasza Szkoła policealna kształci w zawodzie technika administracji.
Nauka odbywa się w w formie zaocznej, co drugi weekend w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty:

  • podanie – pobierz
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej stopnia
  • 3 fotografie