Home » Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Absolwenci ZSH z lat ubiegłych mogą składać deklaracje maturalne w pokoju nr 113 (pokój nauczycielski) w:

  • wtorek godz. 7.00-13.00,
  • środa godz. 7.00-13.00,
  • piątek godz. 13.00-19.00.

 

Terminy złożenia deklaracji maturalnych:
uczniowie klas maturalnych składają deklarację wstępną do 30 września 2019 roku,
absolwenci składają deklarację maturalną do 7 lutego 2020 roku.

Wzory deklaracji maturalnych:

– dla ucznia klasy maturalnej oraz absolwenta przystępującego do „nowej” formuły egzaminu: wzór 1a_n

– dla absolwenta ZSH, który przystępuje do „starej” formuły egzaminu: wzór 1d_S

Maturzysto!

Zapoznaj się z:

informacją o sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

harmonogramem matur

komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie egzaminie maturalnym w 2020 roku

komunikatem o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku

MATERIAŁY POMOCNICZE:

tablice matematyczne („nowa” formuła egzaminu)

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne („nowa” formuła egzaminu)

wszystkie informacje dostępne są na stronie:
https://www.oke.poznan.pl/cms,142,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm