Home » Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Absolwenci ZSH z lat ubiegłych mogą składać deklaracje maturalne w pokoju nr 113 (pokój nauczycielski) wg poniższego harmonogramu:

    • 21.01.2020   (wtorek)  godz. 7.00-12.00,
    • 22.01.2020  (środa)  godz. 7.00-13.00,
    • 24.01.2020  (piątek) godz. 11.30-15.00,
    • w czasie ferii zimowych :   27.01.2020 – 31.01.2020  godz. 9.00-13.00 w pokoju nr 113 (pokój nauczycielski),                                                                    3.02.2020 – 7.02.2020    godz. 9.00-13.00 w sekretariacie uczniowskim.

 

Terminy złożenia deklaracji maturalnych:
uczniowie klas maturalnych składają deklarację wstępną do 30 września 2019 roku,
absolwenci składają deklarację maturalną do 7 lutego 2020 roku.

Wzory deklaracji maturalnych:

– dla ucznia klasy maturalnej oraz absolwenta przystępującego do „nowej” formuły egzaminu: wzór 1a_n

– dla absolwenta ZSH, który przystępuje do „starej” formuły egzaminu: wzór 1d_S

Maturzysto!

Zapoznaj się z:

informacją o sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

harmonogramem matur

komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie egzaminie maturalnym w 2020 roku

komunikatem o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku

MATERIAŁY POMOCNICZE:

tablice matematyczne („nowa” formuła egzaminu)

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne („nowa” formuła egzaminu)

wszystkie informacje dostępne są na stronie:
https://www.oke.poznan.pl/cms,142,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm