Home » Egzamin maturalny w 2021 roku

Egzamin maturalny w 2021 roku

Matura 2021 – AKTUALIZACJA Z DNIA 4 STYCZNIA 2021 ROKU

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021:

 DEKLARACJA – WARIANT A   DLA:

 • (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;
  (2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
  albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.  TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI OSTATECZNEJ 8 LUTEGO 2021 ROKU 

 

DEKLARACJA – WARIANT B                                                                                                                                                                                                                                                                DLA:

 • (1) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;
  (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie;
  (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie;
  (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
  (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości;
  (6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.  TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI  DO DYREKTORA OKE najpóźniej 15 stycznia 2021 r.

 

INFORMACJA O EGZAMINIE USTNYM:

 1. Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r.wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.
 2. Osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu (por. sekcja 3.5a Informacji), składają stosowną informację do dyrektora szkoły do 8 lutego 2021r. lub  do dyrektora OKE (do 15 stycznia 2021 r) – . (w zależności od tego, do kogo składałeś(-łaś) deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego) (Załącznik nr30)

 

MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ ABSOLWENTÓW:

Wydrukowane i wypełnione deklaracje maturalne (wraz z załącznikami takimi jak opinia/orzeczenie PPP, zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty zezwalające na ubieganie się o dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu) należy złożyć w gabinecie 113 (pokój nauczycielski) w dniach:

wtorek 17 listopada 2020 roku: 9.00 – 12.00  

wtorek 24 listopada 2020 roku: 9.30 – 14.00 

wtorek 1 grudnia 2020 roku: 9.30 – 14.00

wtorek 8 grudnia 2020 roku: 9.30 – 14.00

wtorek 15 grudnia 2020 roku: 11.00 – 17.00

wtorek 22 grudnia 2020 roku: 10.00 – 14.00

wtorek 5 stycznia 2021 roku: 9.30 – 14.00

piątek  8 stycznia 2021 roku: 10.00 – 14.00

poniedziałek 11 stycznia 13.30-15.30

wtorek 12 stycznia 13.30-17.00

wtorek 19 stycznia 9.30 -14.00

wtorek 26 stycznia 9.30 -14.00 UWAGA ZMIANA !!  9.30 -16.00

wtorek 2 lutego  9.30 -14.00

 

KONTAKT: klaudia.kraus@zsh.edu.pl

Przypominamy!! Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa!

 

 

Zapoznaj się z:

– informacją o sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021- aktualizacja

harmonogramem matur – aktualizacja

komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie egzaminie maturalnym w 2021 roku

– komunikatem o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku

komunikatem o egzaminie z informatyki

MATERIAŁY POMOCNICZE:

tablice matematyczne („nowa” formuła egzaminu)

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne („nowa” formuła egzaminu)

wszystkie informacje dostępne są na stronie:
https://www.oke.poznan.pl/cms,142,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm