Home » Egzamin maturalny w 2020 roku

Egzamin maturalny w 2020 roku

W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych poniżej zamieszczamy zarządzenie dotyczące organizacji matur, informacje dla zdających o warunkach przebiegu egzaminu maturalnego oraz o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminu maturalnego w 2020roku:

Harmonogram egzaminu maturalnego w ZSH.

Informacja dotycząca przebiegu egzaminu maturalnego(WAŻNE!!!)

Nauczyciele odpowiedzialni za wprowadzenie zdających do szkoły (załącznik nr 1)

Informacja dot. szczegółowych rozwiązań związanych z organizowaniem egzaminu maturalnego w 2020r.

 

 

Zapoznaj się z:

informacją o sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020_AKTUALIZACJA

harmonogramem matur_AKTUALIZACJA

wytyczne do przeprowadzania egzaminów

komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie egzaminie maturalnym w 2020 roku

komunikatem o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku

MATERIAŁY POMOCNICZE:

tablice matematyczne („nowa” formuła egzaminu)

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne („nowa” formuła egzaminu)

wszystkie informacje dostępne są na stronie:
https://www.oke.poznan.pl/cms,142,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm