Home » Egzamin zawodowy 2024

Egzamin zawodowy 2024

Absolwentów, którzy uzyskali świadectwa ukończenia szkoły w sierpniu 2023 oraz uzyskali certyfikaty ze wszystkich kwalifikacji zawodowych w swoim zawodzie, informujemy, że o wydanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika zwracają się bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu za pośrednictwem formularza

https://www.oke.poznan.pl/cms,6492,wniosek_o_wydanie_dyplomu_potwierdzajacego_kwalifikacje_zawodowe_dyplomu_zawodowego.htm