Home » Egzamin zawodowy 2024

Egzamin zawodowy 2024

Odbiór certyfikatów kwalifikacji zawodowej i zaświadczeń o wyniku egzaminu zawodowego

Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu zawodowego można odbierać:

  • w poniedziałek (08.04.2024) od 14.00 do 18.30 w sali 7
  • we wtorek (09.04.2024) od 7.30 do 13.00 w gabinecie 113
  • w środę (10.04.2024) od 7.30 do 13.00 w sali 7 i od 14.00 do 17.00 w sali 102
  • w czwartek (11.04.2024) od 7.30 do 12.00 w gabinecie 113
  • w piątek (12.04.2024) od 14.00 do 18.30 w gabinecie 113

Po tym czasie dokumenty będą do odbioru w sekretariacie.

Wyniki egzaminu zawodowego sesja Zima 2024

w dniu 27 marca 2024 ogłoszone będą wyniki egzaminu zawodowego z sesji Zima 2024.

Osoby, które nie zdały części egzaminu mają czas do 4 kwietnia 2024 na złożenie deklaracji na egzamin w sesji Lato 2024 (czerwiec 2024). Deklaracje można składać w gabinecie 113:

  • w środę 27 marca 2024 w godzinach 14.00-15.00,
  • w środę 3 kwietnia 2024 w godzinach 7.15-17.00 na przerwach,
  • w czwartek 4 kwietnia 2024 w godzinach 7.15-13.00.

Deklarację można wydrukować ze stronu oke.poznan.pl lub pobrać w gabinecie.

Świadectwa kwalifikacji zostaną przekazane do szkoły po 8 kwietnia 2024. Termin ich odbioru zostanie przekazany w osobnej wiadomości.

 

Dyplomy technika absolwentów 2023

Absolwentów, którzy uzyskali świadectwa ukończenia szkoły w sierpniu 2023 oraz uzyskali certyfikaty ze wszystkich kwalifikacji zawodowych w swoim zawodzie, informujemy, że o wydanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika zwracają się bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu za pośrednictwem formularza

https://www.oke.poznan.pl/cms,6492,wniosek_o_wydanie_dyplomu_potwierdzajacego_kwalifikacje_zawodowe_dyplomu_zawodowego.htm

 

Logowanie do portalu z wynikami egzaminu zawodowego

Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła nową funkcję w serwisie publikującym wyniki egzaminów zawodowych. Przy logowaniu pojawi się monit o weryfikację adresu email. Proszę spróbować zalogować się do systemu i zweryfikować wprowadzony adres email wprowadzony. Potwierdzenie adresu mailowego spowoduje, że w razie potrzeby resetu hasła przez zdającego, wiadomość z kodem aktywacyjnym zostanie wysłana na potwierdzony przez zdającego adres mailowy. W załączonym pliku znajduje się instrukcja postępowania.

Instrukcja logowania do portalu zdającego