Home » Rada rodziców » Misja Rady Rodziców

Misja Rady Rodziców

Misją Rady Rodziców jest wspieranie działań szkoły w pełnym aspekcie edukacyjnym i wychowawczym, reprezentowanie rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci, współpraca z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym.

Rada Rodziców:

  • finansuje nagrody w konkursach szkolnych i na zakończenie roku szkolnego,
  • wspiera działania patriotyczne szkoły takie jak: zakup kwiatów i wiązanek z okazji: Poznańskiego Czerwca ’56, Święta Zmarłych czy Powstania Wielkopolskiego,
  • współfinansuje Otrzęsiny Klas Pierwszych,
  • zapewnia wszystkim uczniom identyfikatory szkolne,
  • wspiera wolontariat w „Zakątku Weteranów”,
  • organizuje we współpracy ze szkołą: Ślubowanie Klas Mundurowych,
  • dla klas maturalnych organizuje Studniówkę,
  • gdy starsi koledzy piszą maturę – młodszym zapewnia wyjście do kina,

Z pomocy Rady Rodziców korzystają WSZYSCY Uczniowie naszej Szkoły, dlatego chcielibyśmy, aby działalność Rady Rodziców wspierana była przez wszystkich Rodziców.

Nie dyskryminujemy – pomagamy, wspieramy i jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, które ubogacą życie szkolne naszej młodzieży.