Home » Terminarz praktyk zawodowych

Terminarz praktyk zawodowych

w roku szkolnym 2019/2020
Technikum Ekonomiczno-Handlowe
Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia Nr 4

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4, Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia nr 4
realizują praktykę zawodową w następujące dni tygodnia:
Klasa 1SA  1PB1A – poniedziałek i czwartek
Klasa 1SB  1PB1B – wtorek i piątek
Klasa 1SD  1PB1D – poniedziałek i środa
Klasa 1BA  1GB1A – wtorek i piątek
Klasa 1BB  1GB1B – poniedziałek i czwartek
Klasa 2BA – środa i czwartek
Klasa 3BA – wtorek, środa i piątek