Home » Projekty unijne » Projekty unijne » Współpraca dla zawodowej przyszłości

Współpraca dla zawodowej przyszłości

Podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu

Okres realizacji projektu: 30.09.2020 – 30.11.2022
Całkowita wartość projektu: 1 697 099,66 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 434 034,71 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów kształcących się w 3 szkołach biorących udział w projekcie prowadzące do wzmocnienia zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację staży i kursów zawodowych oraz specjalistycznego doradztwa zawodowego, a także dzięki polepszaniu jakości procesu nauczania i warunków do nauki w szkole poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, zwiększenie szans na lokalnym rynku pracy, wzrost wiedzy oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów, jak również podniesienie kompetencji nauczycieli oraz wysoki standard wyposażenia szkół objętych wsparciem w projekcie.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

  1. Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań,
  2. Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań,
  3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań.

HARMONOGRAM WSPARCIA

w projekcie (nr RPWP.08.03.04-30-0002/19)

Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Rodzaj wsparcia Daty realizacji wsparcia
Doposażenie pracowni III kwartał 2021 – II kwartał 2022
Doradztwo zawodowe dla uczniów I kwartał 2022 – II kwartał 2023
Studia podyplomowe dla nauczycieli: „Rachunkowość” 11.2021 – 06.2022
Staże uczniowskie 27.06.2022 – 31.08.2022
Kurs dla uczniów: prawo jazdy kat. B + egzamin 07.12.2021 – 30.09.2022

 

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań

Rodzaj wsparcia Daty realizacji wsparcia
Doposażenie pracowni II kwartał 2022
Doradztwo zawodowe dla uczniów I kwartał 2022 – II kwartał 2023
Studia podyplomowe dla nauczycieli: „Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych” 12. 2021 – 07.2022
Studia podyplomowe dla 2 naucz, kierunek: ”Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w przemyśle 4.0” 10.2021 – 07.2022
Kurs dla nauczycieli: „Spawanie światłowodów i pomiary sieci światłowodowych” IV kwartał 2022
Kurs grafiki komputerowej 3 d – I i II stopnia dla nauczycieli IV kwartał 2022
Staże uczniowskie 27.06.2022 – 31.08.2022
Kurs dla uczniów: „Uprawnienia elektryczne do 1 kV + egzamin” 29 – 31.08.2021
Zajęcia dodatkowe dla uczniów: „Obsługa drukarek 3D” I kwartał 2023
Szkolenia dla uczniów: „Aplikacje mobilne” 15.12.2021 – 23.02.2022

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań

Rodzaj wsparcia Daty realizacji wsparcia
Doposażenie pracowni II kwartał 2022
Studia podyplomowe dla nauczycieli: „Agent celny” 11.2021 – 07.2022
Kurs druku 3 d – I i II stopnia dla nauczycieli III – IV kwartał 2022
Kurs grafiki komputerowej 3 d – I i II stopnia dla nauczycieli III – IV kwartał 2022
Staże uczniowskie 27.06.2022 – 31.08.2022
Kurs dla uczniów: „Obsługa wózków widłowych” + egzamin 19 – 30.09.2021