Home » Technikum » TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI – klasa celna

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI – klasa celna

W klasie tej realizujemy innowację programową pt. „Technik eksploatacji portów i terminali z edukacją celną” , w zakresie tej modyfikacji współpracujemy  m.in. z Izbą Celną w Poznaniu.

Gdzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony?

  • terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe
  • firmy transportowo-spedycyjne
  • agencje obsługujące porty rzeczne, morskie i lotnicze
  • na stanowisku tzw. agenta check-in (obsługa pasażerów przygotowująca do odprawy celnej)
  • na stanowisku koordynatora ds. obsługi pasażerów

Umiejętności i cechy technika eksploatacji portów i terminali

Do obowiązków technika eksploatacji portów i terminali należy między innymi:

  • organizowanie czynności magazynowych ładunków zwykłych i ponadgabarytowych, niebezpiecznych i żywych zwierząt na terenie portów i terminali,
  • obsługa wszystkich ładunków w tym kontenerowych oraz środków transportu w portach i terminalach,
  • dobieranie środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali,
  • obsługa zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali.

Klasa mundurowa