Home » Technikum » TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI – klasa celno-skarbowa

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI – klasa celno-skarbowa

W klasie tej realizujemy innowację pedagogiczną pt.
„Technik eksploatacji portów i terminali z edukacją celno–skarbową”,
w zakresie tej modyfikacji współpracujemy z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Gdzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony?

  • terminale lotnicze, morskie, samochodowe i kolejowe
  • firmy logistyczne, spedycyjne i transportowe
  • administracja skarbowa, urzędy celno-skarbowe
  • agencje celne
  • porty lotnicze (obsługa pasażerów i ładunków)

Umiejętności i cechy technika eksploatacji portów i terminali

  • organizowanie czynności magazynowych ładunków zwykłych ponadgabarytowych, niebezpiecznych, żywych zwierząt na terenie portów i terminali,
  • obsługa podróżnych w poszczególnych gałęziach transportu,
  • dobór środków transportu i urządzeń przeładunkowych,
  • wykorzystywanie systemów informatycznych stosowanych w obsłudze pasażerów i ładunków w portach i terminalach.

Klasa mundurowa