Home » Projekty unijne » Projekty unijne » Mój pierwszy biznes

Mój pierwszy biznes

Wartość projektu 384 360,00 zł a wartość dofinansowania 326 706 zł

    Wsparciem objętych zostało 144 uczniów Technikum Ekonomiczno-Handlowego Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
Projekt przewiduje realizację:

    • zajęć z przedsiębiorczości,
    • warsztatów z zakresu rynku pracy,
    • warsztatów specjalistycznych w zawodach technika handlowca, technika ekonomisty, technika hotelarstwa, technika logistyka,
    • praktyk u pracodawcy zgodnie z kształconym zawodem.

Cel projektu „Mój pierwszy biznes”:

  • podwyższenie atrakcyjności przyszłego absolwenta TEH ZSH na rynku pracy poprzez wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych, w przyszłości skutkujące wzmocnieniem zdolności do zatrudnienia lub założeniem własnej firmy,
  • wyposażenie uczestników w umiejętności praktyczne w zakresie danego zawodu oraz wzbogacenie wiedzy teoretycznej praktyką u pracodawców.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 01.09.2008 r.- 31.05.2009 r.