Home » Rada Rodziców 2022/23 » Spotkanie RR – październik

Spotkanie RR – październik

Dnia 18 października odbyło się spotkanie RR, w którym uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Bartek Gierzycki, Dawid Wielgosz oraz przedstawicielka nauczycieli wychowania fizycznego – pani Katarzyna Lambryczak.

Samorząd Uczniowski przedstawił projekt „Akcja menstruacja”.

Pani Katarzyna Lambryczak przedstawiła wyniki ankiety którą przeprowadzili nauczyciele w-f wśród uczniów. Ankieta dotyczyła zrozumienia zasad oceniania na lekcjach w-f jak również preferencji uczniów, co do sposobu prowadzenia zajęć w-f.

Przedstawiono kwotę wpłat na RR oraz podjęto decyzje, co do finansowania lub współfinansowania działań szkolnych na podstawie zapotrzebowania przesłanego do RR przez nauczycieli, dyrekcję szkoły jak również samą RR.