Home » Aktualności

Category Archives: Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WSTRZYMANIU BIEGU TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW ADMINISTRCYJNYCH W OKRSIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII OGŁOSZONEGO Z POWODU COVID-19

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu zawiadamia, że działając na podstawie art. 15zzzzzn1. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z  2020r., poz. 1842 ze zmianami), wstrzymuje bieg terminów załatwiania spraw administracyjnych, wymagających przesłuchania stron, na okres od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 28 lutego 2021r.

Ważne informacje dla uczniów i absolwentów w związku z wprowadzonymi zmianami na egzaminie maturalnym w 2021 roku

W związku ze zmianami w egzaminie maturalnym w roku 2021 informujemy, że składanie deklaracji oraz ich zmiana następuje tylko i wyłącznie osobiście w szkole, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Egzamin maturalny w 2021 roku

Poniżej zamieszczamy tabelę zawierającą podstawowe informacje dotyczące deklaracji (ich zmian i składania). Więcej szczegółów na stronie Egzamin maturalny w 2021 roku

TABELA Z INFORMACJAMI DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW

 

Instrukcja organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Handlowych Poznaniu w sesji styczeń – luty 2021 r.

Treść instrukcji

Organizacja zajęć w dniu 21 grudnia 2020

W dniu 21 grudnia 2020 zajęcia, które odbywają się na lekcji 12 (od godz. 15.10-15.40) zostają zawieszone.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych z dnia 30 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 9 z dnia 30 listopada 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8 Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, z dnia 19 listopada 2020 r. określającego organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.

Treść zarządzenia

Wyciąg z zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych z dnia 19 listopada 2020 roku

Wyciąg z Zarządzenia Nr 8/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’ 56 w Poznaniu określającego organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.

Wyciąg z zarządzenia – treść

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych z dnia 6 listopada 2020 roku

Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’ 56 w Poznaniu zmieniające zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 23 października 2020 r. określające organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

Treść zarządzenia

 

 

Zebrania z rodzicami 3.11.2020 r.

W dniu 03.11.2020r odbędą się zebrania z rodzicami za pomocą aplikacji MS Teams, rodzice łączą się za pomocą kont swoich dzieci.
Harmonogram spotkania:

  • 18.30 – 19.00 – spotkania wychowawcy z rodzicami swojego oddziału
  • 19.00-20.00 – wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców w aplikacji MS Teams (w celu indywidualnego kontaktu z nauczycielem proszę skorzystać z czatu, który daje możliwość kontaktu telefonicznego, video oraz za pomocą treści pisanych)

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych z dnia 23 października 2020 roku

Zarządzenia Nr 6/2020 z dnia 23 października 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’ 56 w Poznaniu zmieniające zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 19 października 2020 r. określające organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
Treść Zarządzenia Nr 6

KKZ EKA.05

Zajęcia kwalifikacyjnego kursu zawodowego KKZ EKA.05 od dnia
24 października 2020 r. do odwołania będą odbywały się w formie zdalnej za pomocą aplikacji Teams.