Home » Aktualności

Category Archives: Aktualności

Organizacja zajęć w dniu 8 września 2020r.

Dzień 8 września 2020 roku  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla klas Technikum Ekonomiczno – Handlowego oraz XXXI Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia dla klas Branżowej Szkoły Zawodowej odbywają się zgodnie z aktualnym planem lekcji, jednak z innym przydziałem sal:

klasa 1SA- sale 202/203

klasa 2SA -sale 206/207

klasa 2SD – sale 306/307

klasa 2BB – sale 302/303.

Dla uczniów nie uczęszczających na religię zostanie przygotowana sala 208.

Klasy przebywają przy salach,  zachowując ciszę ze względu na trwające od godz. 14.00 matury.

Instrukcja organizacji matur poprawkowych w Zespole Szkół Handlowych

Informacja dla absolwentów przystępujących do poprawkowego egzaminu poprawkowego.

instrukcja dla maturzystów- egzamin poprawkowy

Poprawkowy egzamin maturalny – 8 września 2020 godz. 14.00

Poniżej zamieszczamy zarządzenie dotyczące poprawkowego egzaminu maturalnego, obowiązują te same procedury bezpieczeństwa jak przy egzaminie w terminie głównym. Wkrótce zamieścimy sposób wchodzenia do szkoły. Pamiętajcie, żeby planować przybycie do szkoły  na godz. 13.00.

Treść zarządzenia

 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH W POZNANIU

Uczniów, rodziców i nauczycieli prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami zawierającymi wytyczne GIS, MEN i MZ, które od 1 września 2020 roku będą regulować funkcjonowanie Zespołu Szkół Handlowych.

Treść zarządzenia

Zebrania z rodzicami

Szanowni Państwo!

Zebrania z rodzicami rozpoczynamy już  2 września 2020roku. Więcej informacji tutaj.

Przypominamy o konieczności zakrywania ust i nosa maseczką bądź materiałem, po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

Rozpoczęcie roku dla klas pierwszych

Uczniowie klas pierwszych oczekują na wychowawcę klasy na zewnątrz budynku, we wskazanych na  rysunku sektorach, o godz.8.00 i wchodzą do szkoły tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczyciela, bezwzględnie podporządkowując się jego poleceniom.

Wszyscy uczniowie, od momentu stawienia się w wyznaczonym miejscu, mają obowiązek zakrywać usta i nos maseczką bądź materiałem, zachowując co najmniej 1,5 m odstęp od siebie oraz nie wchodząc na pas drogowy.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021- aktualizacja

Rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się według harmonogramu

Przypominamy, o konieczności zachowania reżimu sanitarnego (odległość od siebie min 1,5 metra, usta i nos zakryte w całości maseczką lub materiałem, dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do szkoły), więcej informacji w procedurach, które pojawią wkrótce na stronie internetowej szkoły.

Zarządzenie dotyczące egzaminów poprawkowych, które odbędą się 27 i 28 sierpnia 2020

Treść zarządzenia

Lista kandydatów przyjętych decyzją Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w dniu 20 sierpnia 2020

Lista

Ogłoszenie Komisji Rekrutacji z dnia 19 sierpnia 2020r.

Komisja Rekrutacji Zespołu Szkół Handlowych ogłasza:

Listę przyjętych

oraz

Listę nieprzyjętych