Home » Aktualności

Category Archives: Aktualności

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych z dnia 6 listopada 2020 roku

Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’ 56 w Poznaniu zmieniające zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 23 października 2020 r. określające organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

Treść zarządzenia

 

 

Zebrania z rodzicami 3.11.2020 r.

W dniu 03.11.2020r odbędą się zebrania z rodzicami za pomocą aplikacji MS Teams, rodzice łączą się za pomocą kont swoich dzieci.
Harmonogram spotkania:

  • 18.30 – 19.00 – spotkania wychowawcy z rodzicami swojego oddziału
  • 19.00-20.00 – wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców w aplikacji MS Teams (w celu indywidualnego kontaktu z nauczycielem proszę skorzystać z czatu, który daje możliwość kontaktu telefonicznego, video oraz za pomocą treści pisanych)

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych z dnia 23 października 2020 roku

Zarządzenia Nr 6/2020 z dnia 23 października 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’ 56 w Poznaniu zmieniające zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 19 października 2020 r. określające organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
Treść Zarządzenia Nr 6

KKZ EKA.05

Zajęcia kwalifikacyjnego kursu zawodowego KKZ EKA.05 od dnia
24 października 2020 r. do odwołania będą odbywały się w formie zdalnej za pomocą aplikacji Teams.

Wyciąg z zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych z dnia 19 października 2020 roku

Wyciąg z Zarządzenia Nr 5/2020 z dnia 19 października 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’ 56 w Poznaniu określającego organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.

Wyciąg z zarządzenia – treść

Organizacja zajęć od 19 października 2020 roku

Informujemy, że od 19 października 2020r. (poniedziałek) szkoła przechodzi na nauczanie zdalne. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji, z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Organizacja zajęć w dniu 14 października 2020 roku

Dzień 14 października 2020r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego

W dniu 30 września 2020r (środa) absolwenci mogą odebrać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego w godz. 9.30-15.00, w wejściu do szkoły od ul. Stolarskiej.

Wszystkim  absolwentom przypominamy o:

-konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości,

-zachowaniu reżimu sanitarnego(utrzymywanie co najmniej 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście do szkoły, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa maseczką, materiałem lub przyłbicą).

Po wejściu do szkoły każdy absolwent ma obowiązek zdezynfekować ręce, stolik z płynem do dezynfekcji będzie ustawiony przy wejściu do szkoły (od ul. Stolarskiej).

Obiór świadectw w późniejszym terminie będzie możliwy tylko po wcześniejszym, mailowym umówieniu się z sekretariatem uczniowskim (uczniowski@zsh.edu.pl).

 

Organizacja zajęć w dniu 8 września 2020r.

Dzień 8 września 2020 roku  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla klas Technikum Ekonomiczno – Handlowego oraz XXXI Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia dla klas Branżowej Szkoły Zawodowej odbywają się zgodnie z aktualnym planem lekcji, jednak z innym przydziałem sal:

klasa 1SA- sale 202/203

klasa 2SA -sale 206/207

klasa 2SD – sale 306/307

klasa 2BB – sale 302/303.

Dla uczniów nie uczęszczających na religię zostanie przygotowana sala 208.

Klasy przebywają przy salach,  zachowując ciszę ze względu na trwające od godz. 14.00 matury.

Instrukcja organizacji matur poprawkowych w Zespole Szkół Handlowych

Informacja dla absolwentów przystępujących do poprawkowego egzaminu poprawkowego.

instrukcja dla maturzystów- egzamin poprawkowy