Home » Aktualności

Category Archives: Aktualności

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

W związku z wprowadzeniem od 17 maja 2021 roku nauki w trybie hybrydowym zamieszczamy wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Treść wytycznych

Informacje dla maturzystów

Wszystkie istotne informacje (a szczególnie zasady dotyczące zachowania się podczas egzaminów, godzin i miejsc oczekiwania na egzamin – Instrukcja dla zdających dot. organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Handlowych_2021) związane z organizowanym  w tym roku egzaminem maturalnym są dostępne w zakładce Egzamin maturalny w 2021roku. Każdy, przystępujący w tym roku do egzaminów, maturzysta ma obowiązek zapoznać się ze znajdującymi tam informacjami.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych z dnia 26 marca 2021 r

Zarządzenie Nr 10 z dnia 26 marca 2021 r. Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’ 56 w Poznaniu określające organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.

Treść zarządzenia

 

Harmonogram egzaminu maturalnego maj 2021

Poniżej zamieszczamy zarządzenie dotyczące harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Handlowych.

Treść zarządzenia

Organizacja zajęć od 20 marca 2021 roku

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych informuje, że planowane na 22-24 marca 2021 r. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE nie odbędą się.

Od 20 marca br. wszystkie zajęcia dydaktyczne (także praktyczne) odbywać się będą zdalnie, zgodnie z obowiązującym, tygodniowym planem lekcji.

ZAWIADOMIENIE O WSTRZYMANIU BIEGU TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW ADMINISTRCYJNYCH W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII OGŁOSZONEGO Z POWODU COVID-19

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu zawiadamia, że działając na podstawie art. 15zzzzzn1. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z  2020r., poz. 1842 ze zmianami), wstrzymuje bieg terminów załatwiania spraw administracyjnych, wymagających przesłuchania stron, na okres od dnia 1 marca 2021r. do dnia 14 marca 2021r.

Informacja dla uczniów, rodziców i absolwentów na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r

Informacje dot. przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021roku

ZAWIADOMIENIE O WSTRZYMANIU BIEGU TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW ADMINISTRCYJNYCH W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII OGŁOSZONEGO Z POWODU COVID-19

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu zawiadamia, że działając na podstawie art. 15zzzzzn1. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z  2020r., poz. 1842 ze zmianami), wstrzymuje bieg terminów załatwiania spraw administracyjnych, wymagających przesłuchania stron, na okres od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 28 lutego 2021r.

Ważne informacje dla uczniów i absolwentów w związku z wprowadzonymi zmianami na egzaminie maturalnym w 2021 roku

W związku ze zmianami w egzaminie maturalnym w roku 2021 informujemy, że składanie deklaracji oraz ich zmiana następuje tylko i wyłącznie osobiście w szkole, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Egzamin maturalny w 2021 roku

Poniżej zamieszczamy tabelę zawierającą podstawowe informacje dotyczące deklaracji (ich zmian i składania). Więcej szczegółów na stronie Egzamin maturalny w 2021 roku

TABELA Z INFORMACJAMI DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW

 

Instrukcja organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Handlowych Poznaniu w sesji styczeń – luty 2021 r.

Treść instrukcji

Font Resize
Wysoki kontrast