Home » Aktualności (Page 2)

Category Archives: Aktualności

Informacja dotycząca rekrutacji

Osoby zakwalifikowane w danej szkole do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 powinny potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminu ósmoklasisty. W naszej szkole można tego dokonać codziennie z wyjątkiem soboty i niedzieli w godz. 9.00 – 15.00.

Po w/w terminie osoba zakwalifikowana, która nie potwierdzi woli przyjścia do szkoły zostanie skreślona z listy kandydatów.

Od 19 sierpnia br osoby, które chcą ubiegać się o podjęcie nauki w naszej szkole mogą złożyć podanie o przyjęcie do Pana Dyrektora wraz z  oryginałami dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminu ósmoklasisty). Termin rozpatrzenia wniosku zostanie wyznaczony indywidualnie.

Wyniki rekrutacji można sprawdzić w następujący sposób:

Lista zakwalifikowanych

Lista niezakwalifikowanych

Informacja dla maturzystów- odbiór świadectw

Maturzysto!

Zapoznaj się z informacją dot. odbioru świadect maturalnych

Zmarł wieloletni nauczyciel ZSH

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 lipca 2020 r. zmarł
płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz,
emerytowany, wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Handlowych.
Żegnamy oddanego nauczyciela, pedagoga, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży. Jego pogoda ducha, otwartość, optymizm i energia życiowa na zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r. o godzinie 11.50 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.
Łączymy się z rodziną oraz bliskimi zmarłego w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Społeczność Zespołu Szkół Handlowych

Zarządzenie dyrektora dotyczące m.in. wydawania świadectw oraz funkcjonowania administracji szkoły

Treść zarządzenia

Informacja dla uczniów i absolwentów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Uczniowie przystępujący w dniu 22 i 23 czerwca 2020 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie gromadzą się zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wychowawców na zewnątrz budynku szkoły w wyznaczonych miejscach (rozmieszczenie uczniów przed egzaminem praktycznym, rozmieszczenie uczniów przed egzaminem pisemnym) i oczekują na nauczyciela odpowiedzialnego za wprowadzenie ich do budynku szkoły, Zdający,  od momentu stawienia się w wyznaczonym miejscu, mają obowiązek zakrywać usta i nos maseczką, materiałem lub przyłbicą, zachowując co najmniej 1,5 m odstęp od siebie oraz nie wchodząc na pas drogowy.

Informacje dla maturzystów

Wszystkie istotne informacje (a szczególnie zasady dotyczące zachowania się podczas egzaminów, godzin i miejsc oczekiwania na egzamin) związane z organizowanym  w tym roku egzaminem maturalnym są dostępne w zakładce Egzamin maturalny w 2020roku. Każdy, przystępujący w tym roku do egzaminów, maturzysta ma obowiązek zapoznać się ze znajdującymi tam informacjami.

Zmiana zarządzenia dot. zasad oceniania i klasyfikowania uczniów w okresie zdalnego nauczania oraz zasad prowadzenia konsultacji indywidualnych.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH  Z DNIA 25 MAJA 2020 ROKU

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO (aktualizacja)

Maturzystów zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją procedur związanych z egzaminem maturalnym w tym roku szkolnym:

informacja_egzamin_maturalny_2020_aktualizacja

 

Organizacja zajęć od 25 maja 2020r.

Od 25 maja 2020 (poniedziałek) do odwołania – zajęcia będą odbywać się w wersji planu skróconego (30 min).

Organizacja zajęć w dniu 22.05.2020 (piątek)

Zajęcia w tym dniu odbywają się zgodnie ze skróconą wersją planu (30 min.) Lekcja 12 zostaje zawieszona.