Home » Aktualności (Page 2)

Category Archives: Aktualności

Informacja o zmianach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Istotne zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020_2021

Organizacja zajęć w dniu 4 maja 2020 r.(poniedziałek)

W tym dniu zajęcia odbywają się według  skróconej wersji planu (30 min).

Wnioski o przyznanie ulgowego świadczenia socjalnego na wypoczynek.

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych informuje, że jednorazowo  przedłuża  termin składania wniosków o przyznanie ulgowego świadczenia socjalnego na wypoczynek do 12 czerwca 2020 roku.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w sprawie organizacji roku szkolnego

Zarządzenie Dyrektora o organizacji roku w zwiazku z covid-19

Pożegnanie absolwentów

Komunikaty

1. Informujemy, że świadectwa ukończenia szkoły zostaną zdeponowane w sekretariacie szkoły  i będą wydawane po wznowieniu pracy Zespołu Szkół Handlowych, na zasadach sprzed epidemii.

2. Następuje zmiana w kalendarzu roku szkolnego: W dniach 4.05.2020 (poniedziałek), 5.05.2020 (wtorek) oraz 6.05.2020 (środa) odbywają się zajęcia dydaktyczne dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Handlowych, zgodnie z dotychczasowym trybem pracy.

Organizacja pracy w dniach 22,23 kwietnia oraz sposób wystawiania ocen końcoworocznych dla klas IIILO i IV TEH

1) W dniach 22.04.2020 (środa) oraz 23.04.2020 (czwartek)  zajęcia z wykorzystaniem czatu odbywają się wg planu w wersji skróconej  (30 min).

2) Oceny końcoworoczne dla klas III LO oraz IV TEH zostaną wystawione poprzez zapisanie ich na forum dla danej klasy w ramach kursu z konkretnego przedmiotu-w formie: imię i nazwisko ucznia – ocena, o godzinie przewidzianej planem lekcji.
3) Na czatach w ramach kursów odbywa się (na prośbę ucznia) tylko uzasadnienie oceny, także w godzinach przewidzianych planem lekcji.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych z dnia 14 kwietnia 2020 roku (aktualizacja)

treść zarządzenia z dnia 14 kwietnia 2020 roku

nowe zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2020r- zmieniające zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2020r

Informacja dla uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego i IV Technikum Ekonomiczno-Handlowego

1) Informacje dotyczące sposobu ustalania ocen końcoworocznych dla uczniów klas III LO oraz IV TEH zostaną podane zaraz po świętach.

2) Zespół Szkół Handlowych dla swoich tegorocznych absolwentów, oczekujących na egzamin maturalny, zapewni wsparcie w zakresie powtórek przygotowujących do matury z obowiązkowych przedmiotów maturalnych (język polski, język obcy, matematyka).

Informacja o pracy Zespołu Szkół Handlowych

Informujemy, że zaplanowane wcześniej w dniach 6-8 kwietnia 2020r. rekolekcje wielkopostne nie odbędą się. W tym czasie odbywają się zajęcia zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Oczywiście termin przerwy świątecznej pozostaje bez zmian tzn. 9-14 kwietnia- zajęcia w trybie zdalnym w tym czasie nie są prowadzone.