Home » Aktualności » Wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych

Wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych

W dniu 8 września 2023r (piątek) absolwenci mogą odebrać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego w sekretariacie dyrektora w godz. 9.00-14.00

Wszystkim absolwentom przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.