Home » Aktualności » Informacja dla uczniów i absolwentów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja dla uczniów i absolwentów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Uczniowie przystępujący w dniu 22 i 23 czerwca 2020 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie gromadzą się zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wychowawców na zewnątrz budynku szkoły w wyznaczonych miejscach (rozmieszczenie uczniów przed egzaminem praktycznym, rozmieszczenie uczniów przed egzaminem pisemnym) i oczekują na nauczyciela odpowiedzialnego za wprowadzenie ich do budynku szkoły, Zdający,  od momentu stawienia się w wyznaczonym miejscu, mają obowiązek zakrywać usta i nos maseczką, materiałem lub przyłbicą, zachowując co najmniej 1,5 m odstęp od siebie oraz nie wchodząc na pas drogowy.