Home » Aktualności (Page 2)

Category Archives: Aktualności

Test diagnostyczny dla klas 4 LO – MATURA 2023

HARMONOGRAM:

Środa 28.09 – J.POLSKI (240 min)

 

Klasa PL4a -sala 309

Lekcja 2 -opieka WA/JT

Lekcja3 – opieka ZK

Lekcja 4 – opieka WA

Lekcja 5  – opieka FP

Lekcja 6  – opieka FP

 

PL4B – sala 310

Lekcja 2 -opieka SG

Lekcja3 – opieka BU

Lekcja 4 – opieka WM

Lekcja 5  – opieka RI

Lekcja 6  – opieka IP

 

CZWARTEK  29.09 -MATEMATYKA (180 min)

 

Klasa PL4a -sala 303

Lekcja 2 -opieka GM

Lekcja3 – opieka BM

Lekcja 4 – opieka SJ

Lekcja 5  – opieka ST

 

Klasa PL4b  – sala 16

Lekcja 2 -opieka SP

Lekcja3 – opieka GS

Lekcja 4 – opieka WM

Lekcja 5  – opieka WM

 

PIĄTEK -J.ANGIELSKI/J. NIEMIECKI (120 min)

 

Klasa PL4a -sala 317 (j.angielski)

Lekcja 2 -opieka KR

Lekcja 3 – opieka KR

Lekcja 4 – opieka BK

 

Klasa PL4b  – sala 207 (j.angielski)

Lekcja 2 -opieka SG

Lekcja 3 – opieka SG

Lekcja 4 – opieka BU

 

Klasa PL4b  – sala 017 (j.niemiecki)

Lekcja 2 -opieka PA

Lekcja 3 – opieka BU

Lekcja 4 – uczeń przechodzi do sali 207

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego

W dniu 9 września 2022r (piątek) absolwenci mogą odebrać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego w sekretariacie dyrektora od godz. 11.00-15.00

Wszystkim absolwentom przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

Nowe procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Handlowych

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych informuje, że zostało wprowadzone nowe zarządzenie obowiązujące od 1 września 2022 r. dotyczące wewnętrznych procedur funkcjonowania Zespołu Szkół Handlowych.

Treść zarządzenia.

Informacja w sprawie przyjęcia do szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu uprzejmie informuje, że w związku z bardzo dużą liczbą wniosków o przyjęcie do szkół dla młodzieży Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, wnioski są rozpoznawane odpowiednio dla zwalnianych miejsc, a kandydaci i ich rodzice, których przedmiotowe wnioski zostają rozpatrzone pozytywnie, są indywidualnie, drogą telefoniczną, informowani o podjętej decyzji w sprawie przyjęcia w poczet uczniów szkół Zespołu Szkół Handlowych.

O braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kandydaci i ich rodzice nie są informowani.

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

Zajęcia z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy

W dniach 30.08 oraz 31.08 nie odbędą się zajęcia z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy.

Poprawa egzaminu maturalnego – wniosek i termin

Absolwent, który jest uprawniony  do przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie później niż do 12 lipca 2022 r. składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (wniosek_matura poprawkowa), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Wniosek ten należy złożyć w pokoju 113 (pokój nauczycielski) w godz. 9.00-13.00.

Zajęcia z matematyki

Zapraszamy uczniów zdających egzaminy poprawkowe z matematyki w sierpniu 2022 oraz poprawkę matury z matematyki 2022.

Proszę odszukać tematykę zajęć w PLIKU, którą jesteście zainteresowani, datę i o podanej godzinie wejść na zespół WAKACJE 2022 – MATMA poprzez link poniżej

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOvZys6kxSqXbAKq07KEQZs8O66YGaE5MvKyR7wIXfM41%40thread.tacv2/conversations?groupId=d54bb475-31d4-4f0f-890a-a40cb3fe9988&tenantId=a0f599e5-3a9e-4214-95d4-c56659daa66b

Na kanale ogólnym wchodzicie na wybrane spotkanie.

W zespole WAKACJE 2022 – MATMA w plikach na kanale ogólnym znajdziecie zadania rozwiązywane każdego dnia.

KOMISJA MATEMATYKI

Odbiór świadectw maturalnych, informacje o maturze w terminie poprawkowym

Wszystkie informacje zostały zamieszczone na stronie Egzamin maturalny w 2022 roku

Oferta pracy na stanowisku specjalisty ds. płac

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Pełna oferta pracy. 

Oświadczenia wymagane do naboru. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Zajęcia z uczniami z UKRAINY

Dni i godziny zajęć:

28.06. (9.00-12.00)
29.06. (10.00-13.00)
30.06. (9.00-12.00)
04.07. (9.00-12.00)
05.07. (9.00-12.00)
06.07. (9.00-12.00)
11.07. (10.00-13.00)
12. 07. (9.00-12.00)
14.07. (10.00-13.00)
18.07. (11.00-13.00)
19.07. (10.00-13.00)
20.07. (10.00-13.00)
25.07. (10.00-13.00)
26.07. (9.00-12.00)
27.07. (10.00-13.00)
01.08. (11.00-13.00)
02.08. (10.00-13.00)
03.08. (10.00-13.00)
09.08. (11.00-13.00)
10.08. (9.00-12.00)
11.08. (9.00-12.00)
17.08. (9.00-12.00)
18.08. (10.00-12.00)
19.08. (9.00-12.00)
23.08. (9.00-11.00)
24.08. (9.00-12.00)
26.08. (9.00-12.00)
29.08. (11.00-13.00)
30.08. (10.00.-12.00)
31.08. (10.00.-12.00)