Home » Aktualności (Page 2)

Category Archives: Aktualności

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

W dniu 5 lipca 2021 roku  (poniedziałek) rozpoczynamy wydawanie świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości lub zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego w sekretariacie uczniowskim od godziny 9.30 do godz.15.00  (odbiór tych dokumentów będzie możliwy także w następnych dniach w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie uczniowskim).

Ponadto wszyscy zdający mają dostęp do swoich wyników od 5 lipca br.  po zalogowaniu się w serwisie ZIU za pomocą otrzymanego od szkoły, podczas matur, loginu i hasła. Dodatkowo zdający mają możliwość zalogowania się do serwisu ZIU przy pomocy profilu zaufanego.

 

Przypominamy, że absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego, ma dokładnie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na złożenie pisemnego oświadczenia (pobierz) o tym, że zamierza przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym. Oświadczenie musi być złożone nie później niż do 12.07.2021 roku,  w gabinecie 113 (obok pokoju nauczycielskiego) w godzinach:

5 lipca:    9.30-15.30

6, 7, 8, 9, 12 lipca: 9.00-13.00

 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 roku.

 

Wszystkim MATURZYSTOM  przypominamy o:

– konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości,

– zachowaniu reżimu sanitarnego  (utrzymywanie co najmniej 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście do szkoły, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa maseczką).

Po wejściu do szkoły każdy absolwent  ma obowiązek  zdezynfekować ręce, stoliki z płynem do dezynfekcji będą ustawione przy wejściu do szkoły.

Zakończenie roku – 25.06.2021 r.

Zakonczenie roku – wykaz klas i czasu

Organizacja zajęć od dnia 31 maja 2021 roku

Od poniedziałku (31 maja 2021 r.) wszystkie zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.
Uczniowie przychodzą na zajęcia do szkoły i uczestniczą w lekcjach zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły planem.

Wewnętrzne procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Handlowych od 17 maja 2021 roku

Uczniów, rodziców i nauczycieli prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami zawierającymi wytyczne GIS, MEN i MZ, które od 17 maja 2021 roku będą regulować funkcjonowanie Zespołu Szkół Handlowych.

Treść zarządzenia

Informacja o organizacji zajęć w Zespole Szkół Handlowych od 17 maja 2021r.

Od 17 maja 2021 roku obowiązuje nowy plan zajęć- lekcje 30 minutowe w systemie hybrydowym.

Uczniowie (zgodnie z tabelą załączoną poniżej) przychodzą na zajęcia stacjonarne do szkoły lub uczestniczą w lekcjach w trybie zdalnym.

informacja o planie

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

W związku z wprowadzeniem od 17 maja 2021 roku nauki w trybie hybrydowym zamieszczamy wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Treść wytycznych

Informacje dla maturzystów

Wszystkie istotne informacje (a szczególnie zasady dotyczące zachowania się podczas egzaminów, godzin i miejsc oczekiwania na egzamin – Instrukcja dla zdających dot. organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Handlowych_2021) związane z organizowanym  w tym roku egzaminem maturalnym są dostępne w zakładce Egzamin maturalny w 2021roku. Każdy, przystępujący w tym roku do egzaminów, maturzysta ma obowiązek zapoznać się ze znajdującymi tam informacjami.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych z dnia 26 marca 2021 r

Zarządzenie Nr 10 z dnia 26 marca 2021 r. Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’ 56 w Poznaniu określające organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.

Treść zarządzenia

 

Harmonogram egzaminu maturalnego maj 2021

Poniżej zamieszczamy zarządzenie dotyczące harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Handlowych.

 

Organizacja zajęć od 20 marca 2021 roku

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych informuje, że planowane na 22-24 marca 2021 r. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE nie odbędą się.

Od 20 marca br. wszystkie zajęcia dydaktyczne (także praktyczne) odbywać się będą zdalnie, zgodnie z obowiązującym, tygodniowym planem lekcji.

Font Resize
Wysoki kontrast