Home » Aktualności » Zajęcia z matematyki

Zajęcia z matematyki

Zapraszamy uczniów zdających egzaminy poprawkowe z matematyki w sierpniu 2022 oraz poprawkę matury z matematyki 2022.

Proszę odszukać tematykę zajęć w PLIKU, którą jesteście zainteresowani, datę i o podanej godzinie wejść na zespół WAKACJE 2022 – MATMA poprzez link poniżej

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOvZys6kxSqXbAKq07KEQZs8O66YGaE5MvKyR7wIXfM41%40thread.tacv2/conversations?groupId=d54bb475-31d4-4f0f-890a-a40cb3fe9988&tenantId=a0f599e5-3a9e-4214-95d4-c56659daa66b

Na kanale ogólnym wchodzicie na wybrane spotkanie.

W zespole WAKACJE 2022 – MATMA w plikach na kanale ogólnym znajdziecie zadania rozwiązywane każdego dnia.

KOMISJA MATEMATYKI