Home » Rada Rodziców 2022/23 » Spotkanie RR – marzec 2023

Spotkanie RR – marzec 2023

Podjęto decyzję o dofinansowaniu wyjścia do kina uczniów wszystkich klas z wyłączeniem klas maturalnych, które w dniu 28 kwietnia mają zakończenie roku szkolnego.

Zaakceptowano dofinansowanie wyjazdu grupy uczniów na konkurs geograficzny do Torunia.

Omówiono sprawy bieżące i plany na następne tygodnie obejmujące:

  • Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w dniu 28 kwietnia 2023
  • Oficjalne podziękowanie dla nauczycieli od RR w dniu 27 kwietnia 2023 podczas Rady Pedagogicznej
  • Wyjście do kina dla klas I, II, III i PT4
  • Dni otwarte 18 kwietnia 2023
  • Akcję: Kawa na Ławę – 17 maja 2023