Home » Technikum

Technikum

  • cykl kształcenia w technikum obejmuje
    4 lata dla uczniów po gimnazjum
    lub 5 lat dla uczniów po szkole podstawowej
  • Nauka dwóch języków obcych – język wiodący jest kontynuacją języka (angielski lub niemiecki)

Lista zawodów